יוני בכר

מעבדת הצלילים

טכניקה: עיצוב מוצר

We don't design the play, we design for the circumstances of play to arise (Cas Holman)

פרויקט 'מעבדת הצלילים' מציע מרחב משחקי חופשי, המאפשר חקר וגילוי של צלילים באמצעות פעילות והתנסות. המעבדה היא דינאמית וככזו היא משתנה בהתאם ליוזמות ולרעיונות של הילד, ומעודדת הקשבה ואינטראקציה חברתית לכדי דיאלוג מוזיקלי ויצירת 'הרכב תזמורתי'. 

מנחה: זאב לוי

  • יוני בכר פרויקט גמר
  • יוני בכר פרויקט גמר 1
  • יוני בכר פרויקט גמר שימוש בכלי
  • יוני בכר פרויקט גמר 2
  • יוני בכר פרויקט גמר כל המעבדה יחד