שובל קלושינר

On Guard

On Guard

אני תמיד על המשמר.

חופשיה לכאורה,

דרוכה בכל החזיתות.

יוצאת לציד הבעלות שלי על עצמי,

זו שאיש אינו דורש בה מלבדי.

עלי למצוא את מי שאני עכשיו בעולם.

 

רודפת- נרדפת, מפרקת יחסי שליטה,

ממוטטת את ההבחנה בין החוץ והפנים.

תוקפת.

מגינה על המקום בתוכי,

זה ששולט בי,

מתוך הנחות יסוד שהונחו שם עבורי.

 

מועדי פרפורמנס במהלך התערוכה:

ערב הפתיחה- 20:00, 20:30, 21:00

28/7, יום שישי- 11:00, 11:45, 12:30

4/8, יום שישי 11:00, 11:45, 12:30

מנחה: שחר מרקוס

  • דמות לבושה שחור מכוונת קשת עץ גדולה שמחובר אליה מייבש שיער לכיוון הרצפה, וידאו של דמות מכוונת את אותה הקשת לכיוון הצופה.
  • דמות לבושה שחור מכוונת קשת עץ גדולה שמחובר אליה מייבש שיער לצד ימין, ברקע וידאו של טבע
  • דמות לבושה שחור מכוונת קשת עץ גדולה שמחובר אליה מייבש שיער על גוש חמאה גדול שמוצב על עמוד. על קיר אחד הקרנה של וידאו של אותה דמות עם קשת בתוך חלל ביתי ועל קיר נוסף הקרנה של הדמות הולכת עם הקשת ביער
  • דמות לבושה שחור מכוונת קשת עץ שמחובר אליה מייבש שיער על גוש חמאה, ברקע הקרנה של וידאו עם אותה דמות ביער
  • פסל חץ וקשת מעץ ומייבש שיער
  • צילום פנורמה של הצבה ופרפורמנס: דמות לבושה שחור מכוונת קשת עץ גדולה שמחובר אליה מייבש שיער על גוש חמאה גדול שמוצב על עמוד. על קיר אחד הקרנה של וידאו של אותה דמות עם קשת בתוך חלל ביתי ועל קיר נוסף הקרנה של הדמות הולכת עם הקשת ביער מכוונת את הקשת אל הצופה