תומר שלנגר

כמה מעלות

 

פרויקט זה עוסק בהעלאת מודעות לטביעת הרגל הפחמנית* של מוצרים ושל פעולות צרכניות. מטרת הפרויקט היא להשפיע על מערכת השיקולים הצרכנית על ידי הצגת נתונים אודות השפעתן של החלטות יומיומיות על טביעת הרגל הפחמנית. הפרויקט מציג סרטון אינטראקטיבי, שמעניק לצופים אפשרות להשפעה ישירה ומשתנה בהתאם לבחירותיהם. בדרך זו המשתתפים מגיעים להבנה, ששינויים קטנים בהתנהגותם הצרכנית יכולים להוביל לשינוי סביבתי גדול.

*סך של פליטות גזי חממה שנפלטים ממוצר, ארגון, אדם, מדינה או אירוע. לרוב, טביעת הרגל הפחמנית נמדדת ביחידות של כמות הפחמן דו-חמצני וגז המתאן הנפלטת, המאיצה את ההתחממות העולמית.

מנחה: יואב עינהר

  • מיחזור פח זבל
  • קונפטי על פעולה ירוקה
  • שאילת שאלות בסרטון
  • עמדת פרויקט גמר 2 מחשבים עם סרטון אינטרקטיבי
  • סוף הסרטון משפט מסכם